Sinds 2 maanden ben ik verantwoordelijk voor de business development van Stockr. Ik ben op bezoek geweest bij (groeiende) ondernemers en klinieken die bezig zijn hun voorraad op een efficiënte manier in te richten. Zij lopen tegen dezelfde problemen aan:

  1. Slecht inzicht in de lopende voorraad met verspilling (derving, misgrijpen) tot gevolg
  2. Veel tijd kwijt zijn aan de administratieve processen rondom voorraadbeheer.

Naast de kosten die dit met zich meebrengt,  heeft inefficiëntie en hoge administratieve lasten ook invloed op de werkdruk. In sommige gevallen kan een voorraadsysteem een oplossing bieden.

VERTROUWEN

Tijdens mijn gesprekken valt het op dat het vertrouwen in een software oplossing laag is. De volgende redenen liggen hieraan ten grondslag:

  1. Software is lastig te implementeren en consultancy is nodig voor inrichting van het systeem
  2. De software is niet intuïtief en is soms onbegrijpelijk
  3. Moeilijk om afscheid te nemen van software, opgesloten data niet eenvoudig exporteerbaar.

WEERSTAND

Door deze software zie je veel weerstand op werkvloer. Mensen hebben geen zin een ‘goed werkend’  proces te optimaliseren met software daar men dit alleen maar als een last ziet. Het werken ermee wordt namelijk niet als plezierig ervaren. 

 

KANS

Bovenstaande is natuurlijk een gemiste kans. Immers als men met een plezierige oplossing kan werken die gemakkelijk geïmplementeerd kan worden, kan direct tijd bespaard- en verspilling tegen gegaan worden.

Welke weg kies jij?
 
Ik hoor het graag! Mail mij op rutger@stockr.nl.
 
Met een Stockr groet, Rutger

Comment